Obec Ipeľské Predmostie

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Ipeľské Predmostie, Ipeľské Predmostie 133/1, 99110 Veľká Ves nad Ipľom
IČO: 00319350
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Banskobystrický kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
Miesto pôsobenia územie: Ipeľské Predmostie
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 19.11.2014
E-Mail ipelpred@gmail.com
Web www.ipelskepredmostie.ocu.sk
Telefón 047 4888131
Telefón 0918489227
Štatutárny zástupca Viktor Lestyánszky
Zodpovedný zástupca Mgr. Jana Strapková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre