Obec Iža

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža
IČO: 00306487

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina občania s nepriaznivým zdravotným stavom a osoby s ťažkým zdravotným stavom
Miesto pôsobenia územie: Iža
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.03.2014
E-Mail obeciza@iza.sk
Telefón 035/7783153
Štatutárny zástupca István Domin
Zodpovedný zástupca Ing. Tibor Dittel
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre