Obec Kochanovce

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Kochanovce, Kochanovce 207, 066 01 Kochanovce
IČO: 00323144
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Denný stacionár
Druh služby Denný stacionár
Kraj Prešovský kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina FO podľa § 40
Miesto pôsobenia Kochanovce 206, 066 01 Kochanovce
Kapacita 30
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 28.09.2016
Telefón +421577753070
Štatutárny zástupca Mgr. Miroslav Porochnavý
Zodpovedný zástupca Mgr. Monika Tatarková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre