Obec Koškovce

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Koškovce, Koškovce 11, 067 12 Koškovce
IČO: 00323179
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Denný stacionár
Druh služby Denný stacionár
Kraj Prešovský kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina FO podľa § 40
Miesto pôsobenia Koškovce 11, 067 12 Koškovce
Kapacita 40
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 16.09.2016
E-Mail starosta.ocukoskovce@gmail.com
Telefón +421577797128 +421915916660
Štatutárny zástupca Ing. Vladimír Babič
Zodpovedný zástupca Ing. Vladimír Babič
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre