Obec Kráľová Nad Váhom

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Kráľová Nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
IČO: 00306070
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Kráľová nad Váhom
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.09.2009
E-Mail obeckralovanv@stonline.sk
Telefón 031/7715219
Štatutárny zástupca RNDr. Ferenc Bergendi
Zodpovedný zástupca Erika Šmátralová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre