Obec Kuzmice

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Kuzmice, Jacovská 231, 956 21 Jacovce
IČO: 31196781
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Kuzmice
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 26.03.2010
E-Mail kuzmice@centrum.sk
Telefón 038/5377170
Štatutárny zástupca Peter Mojžiš
Zodpovedný zástupca Ing. Eva Jančeková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre