Obec Lenka

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Lenka, Lenka 11, 98050 Včelince
IČO: 00649601
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Prepravná služba
Druh služby Prepravná služba
Kraj Banskobystrický kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina Poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.
Miesto pôsobenia územie: Banskobystrický kraj
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 28.09.2016
E-Mail obeclenka@gmail.com
Web www.gemernet.sk/lenka
Telefón 0907210236
Štatutárny zástupca Mgr. Marián Habovčík
Zodpovedný zástupca Mgr. Marián Habovčík
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre