Obec Lietavská Svinná - Babkov

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 160, 01311 Lietavská Svinná-Babkov
IČO: 00321443
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Žilinský kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia územie: Lietavská Svinná-Babkov
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 01.12.2009
E-Mail obeclietsvinnababkov@stonline.sk
Telefón 041/5003211
Štatutárny zástupca Ing. Igor Veselovský
Zodpovedný zástupca Mária Lišková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre