Obec Lodno

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Lodno, Lodno 228, 02334 Lodno
IČO: 00314102
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Žilinský kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia územie: Lodno
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 11.02.2010
E-Mail starostka@obec-lodno.sk
Telefón 041/4339349
Štatutárny zástupca Alžbeta Suriaková
Zodpovedný zástupca Bc. Mária Barčíková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre