Obec Modrany

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Modrany, Hlavná 337, 946 33 Modrany
IČO: 00306584
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Komunitné centrumKomunitné centrumOpatrovateľská služba
Druh služby Komunitné centrum
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 24 d) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Modrany 337, 946 33 Modrany
Kapacita 15
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 24.09.2015
E-Mail obec@obecmodrany.sk
Telefón 035/7788121
Štatutárny zástupca Štefan Edés
Zodpovedný zástupca Mgr. Anita Radošická
Druh služby Komunitné centrum
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 24 d) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Modrany
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 15.03.2017
E-Mail obec@obecmodrany.sk
Telefón 035/7788121
Štatutárny zástupca Štefan Edés
Zodpovedný zástupca Mgr. Anita Bagóčiová
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Modrany
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 22.05.2014
E-Mail obecmodrany@inmail.sk
Web www.modrany.eu
Telefón 035/788121
Štatutárny zástupca Štefan Edés
Zodpovedný zástupca Ing. Marta Mikleová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre