Obec Mučín

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Mučín, Bernoláková 10/1, 98531 Mučín
IČO: 00316245
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Komunitné centrumKomunitné centrum
Druh služby Komunitné centrum
Kraj Banskobystrický kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzením ich schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
Miesto pôsobenia územie: Mučín
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 27.10.2016
Web www.mucin.sk
Telefón 047 4378870
Telefón 0905272673/0908544799
Štatutárny zástupca MVDr. Zoltán Benkö
Zodpovedný zástupca PhDr. Peter Matúška
Druh služby Komunitné centrum
Kraj Banskobystrický kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzením ich schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
Miesto pôsobenia Nová 132/16, 98531 Mučín
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 27.10.2016
Web www.mucin.sk
Telefón 0474378870
Telefón 0905272673/0908544799
Štatutárny zástupca MVDr. Zoltán Benkö
Zodpovedný zástupca PhDr. Peter Matúška
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre