Obec Muránska Dlhá Lúka

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111, 05001 Muránska Dlhá Lúka
IČO: 00328545
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Komunitné centrumKomunitné centrum
Druh služby Komunitné centrum
Kraj Banskobystrický kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzením ich schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
Miesto pôsobenia územie: Muránska Dlhá Lúka
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 06.10.2015
E-Mail obecmdl111@gmail.com
Web www.muranskadlhaluka.sk
Telefón 058 4881033
Telefón 0905425349
Štatutárny zástupca Ing. Marek Nosko
Zodpovedný zástupca Ing. Marek Nosko
Druh služby Komunitné centrum
Kraj Banskobystrický kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzením ich schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
Miesto pôsobenia Muránska Dlhá Lúka 294, 05001 Muránska Dlhá Lúka
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 06.10.2015
E-Mail obecmdl111@gmail.com
Web www.muranskadlhaluka.sk
Telefón 058 4881033
Telefón 0905425349
Štatutárny zástupca Ing. Marek Nosko
Zodpovedný zástupca Ing. Marek Nosko
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre