Obec Mýtne Ludany

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Mýtne Ludany, Kalvínske námestie 6/1, 935 56 Mýtne Ludany
IČO: 00307297
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Komunitné centrum
Druh služby Komunitné centrum
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 24 d) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Kostolná 340/14, 935 56 Mýtne Ludany
Kapacita 30
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 02.11.2015
E-Mail mytneludany@wmx.sk
Telefón 036/6390113
Štatutárny zástupca Ing. Štefan Mojzeš
Zodpovedný zástupca Mgr. Erika Moháriová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre