Obec Nesvady

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
IČO: 00306606
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Prepravná službaOpatrovateľská služba
Druh služby Prepravná služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
Miesto pôsobenia územie: Nesvady
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 17.09.2012
Telefón 035/7692810
Štatutárny zástupca JUDr. Jozef Haris
Zodpovedný zástupca Mgr. Mária Tóthová
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č.3 zák. č. 448/2008 o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Nesvady
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 30.01.2012
E-Mail ocu@nesvady.sk
Telefón 035/7692810
Štatutárny zástupca JUDr. Jozef Haris
Zodpovedný zástupca Mgr. Mária Tóthová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre