Obec Nová Dedina

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Nová Dedina, Nová Dedina 125, 935 25 Nová Dedina
IČO: 00307301
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Denný stacionárOpatrovateľská služba
Druh služby Denný stacionár
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Nová Dedina 260, 935 25 Nová Dedina
Kapacita 20
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 27.06.2014
E-Mail novadedina@novadedina.sk
Telefón 036/6389410
Štatutárny zástupca Mgr. Pavol Novák
Zodpovedný zástupca Mgr. Bronislava Selková
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Nová Dedina
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 20.08.2009
Telefón 036/6389139
Štatutárny zástupca Mgr. Pavol Novák
Zodpovedný zástupca Bc. Bronislava Selková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre