Obec Oravská Lesná

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 299, 02957 Oravská Lesná
IČO: 00314722
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Žilinský kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia územie: Oravská Lesná
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 28.07.2009
E-Mail obecnyurad@oravskalesna.sk
Telefón 043/5593122
Štatutárny zástupca JUDr. Marek Majdiš, PhD.
Zodpovedný zástupca Ľudmila Iglarčíková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre