Obec Podhájska

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska
IČO: 00309192
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Podhájska
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 01.10.2010
E-Mail obecnyurad@obecpodhajska.sk
Telefón 035/6586106
Štatutárny zástupca Ing.Vladimír Bakoš
Zodpovedný zástupca Beáta Haluzová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre