Obec Podhorie

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Podhorie, Podhorie 84, 96982 Podhorie
IČO: 00320935
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Banskobystrický kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Miesto pôsobenia územie: Podhorie
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.05.2011
E-Mail obecnyurad@podhorie.sk
Web www.podhorie.sk
Telefón 045 6992125
Telefón 0907171097
Štatutárny zástupca Ľubica Kordíková
Zodpovedný zástupca Kamila Tóthová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre