Obec Pribeta

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
IČO: 00306649
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Komunitné centrumKomunitné centrumPrepravná službaOpatrovateľská služba
Druh služby Komunitné centrum
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 24 d) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Hlavná 127, 946 55 Pribeta
Kapacita 20
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 29.09.2015
E-Mail obec@pribeta.sk
Telefón 035/7693101
Štatutárny zástupca Jozef Koša
Zodpovedný zástupca Mgr. Andrea Šukolová
Druh služby Komunitné centrum
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 24 d) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Nitriansky kraj
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 27.03.2017
E-Mail obec@pribeta.sk
Telefón 035/7693101
Štatutárny zástupca Jozef Koša
Zodpovedný zástupca Mgr. Zuzana Galgócziová
Druh služby Prepravná služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Pribeta
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.10.2016
E-Mail obec@pribeta.sk
Telefón 035/7693101
Štatutárny zástupca Jozef Koša
Zodpovedný zástupca Ing. Soňa Zahoreseková
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Pribeta
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 27.02.2012
E-Mail obec@pribeta.sk
Telefón 035/7693101
Štatutárny zástupca Jozef Koša
Zodpovedný zástupca Mária Laczová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre