Obec Pukanec

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec
IČO: 00307416
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Komunitné centrumOpatrovateľská služba
Druh služby Komunitné centrum
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina občania odkázaní na pomoc inej FO v zmysle § 24d zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec
Kapacita 30
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 19.10.2015
E-Mail pukanec@pukanec.sk
Telefón 036/6393529
Štatutárny zástupca Ing. Ján Rievaj
Zodpovedný zástupca Mgr. Monika Slížiková
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Pukanec
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 16.12.2009
E-Mail obec.pukanec@stonline.sk
Telefón 036/6393529
Štatutárny zástupca Ing. Ján Rievaj
Zodpovedný zástupca Anna Mikulecová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre