Obec Radôstka

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Radôstka, Radôstka 51, 02304 Radôstka
IČO: 00314226
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Žilinský kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia územie: Radôstka
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 28.03.2010
E-Mail ou_radostka@stonline.sk
Telefón 041/439 51 29
Telefón 0905 883 300
Štatutárny zástupca Jaroslav Fekula
Zodpovedný zástupca Mgr. Viera Barteková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre