Obec Šarišské Sokolovce

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Šarišské Sokolovce, Šarišské Sokolovce 17, 082 66 Šarišské Sokolovce
IČO: 00327816
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Prešovský kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina FO podľa § 41
Miesto pôsobenia územie: Šarišské Sokolovce
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 04.02.2010
E-Mail starosta@sarisskesokolovce.sk
Web www.sarisskesokolovce.sk
Telefón +421514521426
Štatutárny zástupca Ing. Daniel Mikolaj PhD.
Zodpovedný zástupca Mgr. Tatiana Timurová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre