Obec Šarovce

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Šarovce, Šarovce 128, 935 52 Šarovce
IČO: 00307521
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinuOpatrovateľská služba
Druh služby Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina Marginalizované rómske komunity a rodiny
Miesto pôsobenia Šarovce 466, 935 52 Šarovce
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 19.10.2012
E-Mail trnikova@sarovce.sk
Telefón 036/7792024
Štatutárny zástupca PaedDr. Katarína Tabačeková
Zodpovedný zástupca Bc. Jarmila Budovcová
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Šarovce
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.09.2010
E-Mail sarovce@sarovce.sk
Telefón 036/7792056
Štatutárny zástupca PaedDr. Katarína Tabačeková
Zodpovedný zástupca JUDr. Judita Trníková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre