Obec Tešedíkovo

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Tešedíkovo, Tešedíkovo 860, 925 82 Tešedíkovo
IČO: 00306215
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská službaDomov sociálnych služiebJedáleňZariadenie pre seniorov
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Tešedíkovo
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 18.04.2012
Telefón 031/7795206
Štatutárny zástupca Gyula Borsányi
Zodpovedný zástupca Viera Udvarosová
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Čerešňový rad 1282, 925 82 Tešedíkovo
Kapacita 2
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 01.07.1999
E-Mail tesedikovo@tesedikovo.sk
Telefón 031/7795206
Štatutárny zástupca Gyula Borsányi
Zodpovedný zástupca Viera Udvarosová
Druh služby Jedáleň
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Čerešňový rad 1282, 925 82 Tešedíkovo
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 01.07.1999
E-Mail tesedikovo@tesedikovo.sk
Telefón 031/7795225
Štatutárny zástupca Gyula Borsányi
Zodpovedný zástupca Viera Udvarosová
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia Čerešňový rad 1282, 925 82 Tešedíkovo
Kapacita 16
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 01.07.1999
E-Mail tesedikovo@tesedikovo.sk
Telefón 031/7795206
Štatutárny zástupca Gyula Borsányi
Zodpovedný zástupca Mgr. Miriam Gajdošová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre