Obec Trávnica

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Trávnica, Hlavná 37/65, 941 46 Trávnica
IČO: 00309320
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Trávnica
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 24.05.2010
E-Mail obectravnica@gmail.com
Telefón 035/6584101
Štatutárny zástupca Ing.Emil Ivan
Zodpovedný zástupca Margita Puškárová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre