Obec Trnovec nad Váhom

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO: 00306240
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie opatrovateľskej službyOpatrovateľská služba
Druh služby Zariadenie opatrovateľskej služby
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Trnovec nad Váhom 589, 925 71 Trnovec nad Váhom
Kapacita 16
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 07.04.2010
E-Mail obec@trnovecnadvahom.sk
Telefón 031/7781496
Štatutárny zástupca Ing. Július Rábek
Zodpovedný zástupca Edita Kočišová,Katarína Zalubelová
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Trnovec nad Váhom
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 07.04.2010
E-Mail obec@trnovecnadvahom.sk
Telefón 031/7781496
Štatutárny zástupca Ing. Július Rábek
Zodpovedný zástupca Edita Kočišová,Katarína Zalubelová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre