Obec Veľká Ves nad Ipľom

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Veľká Ves nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom 124, 99110 Veľká Ves nad Ipľom
IČO: 00319627
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Banskobystrický kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č.3 a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4.
Miesto pôsobenia územie: Veľká Ves nad Ipľom
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 10.07.2017
E-Mail starosta@velkavesnadiplom.sk
Web www.velkavesnadiplom.sk
Telefón 47 4888121
Telefón 905519280/917483724
Štatutárny zástupca Ing. Ladislav Kerata
Zodpovedný zástupca Ing. Ladislav Kerata
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre