Obec Veľké Lovce

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce 99, 941 42 Veľké Lovce
IČO: 00309354
Mapa

Poskytované sociálne služby:

JedáleňOpatrovateľská služba
Druh služby Jedáleň
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina dôchodcovia
Miesto pôsobenia Veľké Lovce 41, 941 42 Veľké Lovce
Kapacita 50
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 27.06.2003
E-Mail obecnyurad@velkelovce.sk
Web www.velkelovce.sk
Telefón 035/6589121
Štatutárny zástupca Ing. Libor Kráľ
Zodpovedný zástupca Janka Kurucová
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Veľké Lovce
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 04.11.2013
Štatutárny zástupca Ing. Libor Kráľ
Zodpovedný zástupca Anna Zemaniková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre