Obec Veľké Zálužie

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Veľké Zálužie, Obecná 955, 951 35 Veľké Zálužie
IČO: 00308595
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Prepravná službaOpatrovateľská služba
Druh služby Prepravná služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Veľké Zálužie
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 30.11.2011
E-Mail ou@velkezaluzie.skl
Telefón 037/6592201
Štatutárny zástupca Karol Bútora
Zodpovedný zástupca Božena Baková
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Veľké Zálužie
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 30.11.2011
E-Mail ou@velkezaluzie.skl
Telefón 037/6592201
Štatutárny zástupca Karol Bútora
Zodpovedný zástupca Božena Baková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre