Obec Veľký Cetín

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Veľký Cetín, Kostolná 1, 951 05 Veľký Cetín
IČO: 00308609
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Veľký Cetín
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 23.09.2011
E-Mail obecnyurad@velkycetin.sk
Telefón 037/6597490
Štatutárny zástupca Štefan Lužbeťák
Zodpovedný zástupca Erika Sustorová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre