Obec Vysoká nad Kysucou

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 215, 02355 Vysoká nad Kysucou
IČO: 00314340
Mapa

Poskytované sociálne služby:

JedáleňOpatrovateľská služba
Druh služby Jedáleň
Kraj Žilinský kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia územie: Vysoká nad Kysucou
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 23.03.2012
E-Mail obec@vysokanadkysucou.sk
Telefón 041/420 41 60
Telefón 041/420 41 66
Štatutárny zástupca Mgr. Anton Varecha
Zodpovedný zástupca Ing. Ján Lisko
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Žilinský kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia územie: Vysoká nad Kysucou
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 23.03.2012
E-Mail obec@vysokanadkysucou.sk
Telefón 041/420 41 60
Telefón 041/420 41 66
Štatutárny zástupca Mgr. Anton Varecha
Zodpovedný zástupca Mgr. Anton Varecha
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre