Obec Žitavany

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany
IČO: 37869451
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Žitavany
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 09.11.2009
E-Mail obec@zitavany.sk
Telefón 037/6426222
Štatutárny zástupca Juraj Obert
Zodpovedný zástupca Anna Mullerová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre