Obec Zvolenská Slatina

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Zvolenská Slatina, SNP 370/19, 96201 Zvolenská Slatina
IČO: 00320447
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Banskobystrický kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina Fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších úprav a predpisov
Miesto pôsobenia územie: Zvolenská Slatina
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 09.12.2016
Web www.zvolenskaslatina.sk
Telefón 0903806029
Štatutárny zástupca Ing. Mária Klimentová
Zodpovedný zástupca Ing. Mária Klimentová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre