„PENZIÓN" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
„PENZIÓN" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čsl. armády 1870, 955 01 Topoľčany
IČO: 00356786
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služiebŠpecializované zariadenieZariadenie pre seniorov
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3)
Miesto pôsobenia Čsl. armády 1870, 955 01 Topoľčany
Kapacita 30
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 07.12.2009
E-Mail penzion@penzionzss.sk
Telefón 038/5322860
Štatutárny zástupca Mgr. Ondrej Božik
Zodpovedný zástupca Mgr. Zuzana Bartová
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS
Miesto pôsobenia Čsl. armády 1870, 955 01 Topoľčany
Kapacita 50
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 16.01.2015
E-Mail penzion@penzionzss.sk
Telefón 038/5322860
Štatutárny zástupca Mgr. Ondrej Božik
Zodpovedný zástupca Mgr. Zuzana Bartová
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Miesto pôsobenia Čsl. armády 1870, 955 01 Topoľčany
Kapacita 37
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 07.12.2009
E-Mail penzion@penzionzss.sk
Telefón 038/5322860
Štatutárny zástupca Mgr. Ondrej Božik
Zodpovedný zástupca Mgr. Zuzana Bartová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre