Pokoj a zdravie n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Pokoj a zdravie n.o., Nitrianska Streda 294, 956 16 Nitrianska Streda
IČO: 45733325
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorovŠpecializované zariadenie
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia Nitrianska Streda 294, 956 16 Nitrianska Streda
Kapacita 50
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 25.10.2011
E-Mail pokojazdravie@gmail.com
Telefón 038/5318752
Telefón 0903771990
Štatutárny zástupca Mgr. Jana Biliková
Zodpovedný zástupca Mgr. Jana Biliková
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 39 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Nitrianska Streda 294, 956 16 Nitrianska Streda
Kapacita 5
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 19.08.2014
E-Mail pokojazdravie@gmail.com
Telefón 038/5300281
Telefón 0903771990
Štatutárny zástupca Mgr. Jana Biliková
Zodpovedný zástupca Mgr. Jana Bilíková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre