Pokojná jeseň n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Pokojná jeseň n.o., Kendice 52, 082 01 Kendice
IČO: 45747636
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Denný stacionár
Druh služby Denný stacionár
Kraj Prešovský kraj
Forma ambulantná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina FO podľa § 40
Miesto pôsobenia Radatice 105, 082 42 Radatice
Kapacita 50
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 28.09.2015
Telefón +421908336735
Štatutárny zástupca PhDr. Miroslava Kočišková
Zodpovedný zástupca PhDr. Miroslava Kočišková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre