RETIREE n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
RETIREE n.o., Laborecká 1850/6, 066 01 Humenné
IČO: 50854615
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Denný stacionár
Druh služby Denný stacionár
Kraj Prešovský kraj
Forma ambulantná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina FO podľa § 40
Miesto pôsobenia Veľopolie 78, 067 31 Veľopolie
Kapacita 20
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 27.09.2017
E-Mail info@retiree.sk
Telefón +421918533770
Štatutárny zástupca Filip Bak
Zodpovedný zástupca Mgr. Eva Škradová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre