SENIOR GARDEN n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
SENIOR GARDEN n.o., Kostolná 81/51, 935 31 Horná Seč
IČO: 45733082
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený obcou/mestom
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia Kostolná 81/51, 935 31 Horná Seč
Kapacita 28
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 18.04.2012
E-Mail seniorgarden@centrum.sk
Telefón 0904695776
Štatutárny zástupca Mgr. Rastislav Števko
Zodpovedný zástupca Bc. Alžbeta Barzová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre