Senior Modrová n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Senior Modrová n.o., Modrová 298, 91635 Modrová
IČO: 45741336
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie opatrovateľskej službyDomov sociálnych služiebZariadenie pre seniorovDomov sociálnych služiebŠpecializované zariadenie
Druh služby Zariadenie opatrovateľskej služby
Kraj Trenčiansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia Modrová 298, 91635 Modrová
Kapacita 40
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 20.08.2015
E-Mail seniormodrova@seniormodrova.sk
Web www.seniormodrova.sk
Telefón +421 33 7740315 +421 918555544
Štatutárny zástupca JUDr. Vladimír Škuta, CSc.
Zodpovedný zástupca Mgr. Miriam Závodná
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Trenčiansky kraj
Forma pobytová – týždenná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia Modrová 298, 91635 Modrová
Kapacita 15
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 13.06.2014
E-Mail seniormodrova@seniormodrova.sk
Telefón +421 33 7740315 +421 918555544
Štatutárny zástupca JUDr. Vladimír Škuta, CSc.
Zodpovedný zástupca Mgr. Miriam Závodná
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Trenčiansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia Modrová 298, 91635 Modrová
Kapacita 40
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 13.06.2014
E-Mail seniormodrova@seniormodrova.sk
Telefón +421 33 7740315 +421 918555544
Štatutárny zástupca JUDr. Vladimír Škuta, CSc.
Zodpovedný zástupca Mgr. Miriam Závodná
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Trenčiansky kraj
Forma ambulantná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia Modrová 298, 91635 Modrová
Kapacita 10
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 13.06.2014
E-Mail seniormodrova@seniormodrova.sk
Telefón +421 33 7740315 +421 918555544
Štatutárny zástupca JUDr. Vladimír Škuta, CSc.
Zodpovedný zástupca Mgr. Miriam Závodná
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Trenčiansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia Modrová 298, 91635 Modrová
Kapacita 25
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 13.06.2014
E-Mail seniormodrova@seniormodrova.sk
Telefón +421 33 7740315 +421 918555544
Štatutárny zástupca JUDr. Vladimír Škuta, CSc.
Zodpovedný zástupca Mgr. Miriam Závodná
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre