SOLIDARITAS n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
SOLIDARITAS n.o., Trstice 659, 925 42 Trstice
IČO: 45739013
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia Nemocničná ulica 6669, 927 01 Šaľa
Kapacita 36
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 29.09.2017
Telefón 0915/764772
Štatutárny zástupca Ing. Csaba Balogh
Zodpovedný zástupca Mgr. Helena Kovácsová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre