SPLN n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
SPLN n.o., Veľké Ripňany 170, 956 07 Veľké Ripňany
IČO: 45732183
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služieb
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Veľké Ripňany 170, 956 07 Veľké Ripňany
Kapacita 12
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 31.01.2013
E-Mail a.antolova@centrum.sk
Telefón 038/5392495
Štatutárny zástupca Tomáš Antol
Zodpovedný zástupca Bc. Alena Antolová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre