"Šťastný život" n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
"Šťastný život" n.o., Mojmírovce 857, 951 15 Mojmírovce
IČO: 36096695
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Denný stacionár
Druh služby Denný stacionár
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina mentálne postihnuté deti, mládež
Miesto pôsobenia Mojmírovce 857, 951 15 Mojmírovce
Kapacita 11
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 01.04.2003
E-Mail stacionar@stastnyzivot.sk
Telefón 037/7798594
Štatutárny zástupca Vlasta Árvayová
Zodpovedný zástupca Vlasta Árvayová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre