Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce, Kostolná 292/28, 96271 Hontianske Moravce
IČO: 35678267
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Banskobystrický kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov (v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z.z.)
Miesto pôsobenia Kostolná 292/28, 96271 Hontianske Moravce
Kapacita 34
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.03.2004
E-Mail riaditelka@sedhontianskemoravce.sk
Web www.sedhontianskemoravce.sk
Telefón 45 5583998
Telefón 45 5583999
Telefón 902294388/911166160
Štatutárny zástupca Mgr. Jana Brunauerová
Zodpovedný zástupca Mgr. Jana Brunauerová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre