Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná, Horná Mičiná 46, 97401 Horná Mičiná
IČO: 42008204
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Útulok
Druh služby Útulok
Kraj Banskobystrický kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina matky s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm.a) zákona č. 448/2008 Z.z., ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať v súlade s § 26 citovaného zákona
Miesto pôsobenia Topoľová 4924/8, 97401 Banská Bystrica
Kapacita 17
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 29.03.2017
E-Mail debora.utulok@gmail.com
Telefón 0905313717
Štatutárny zástupca Mgr. Edita Palečková
Zodpovedný zástupca Mgr. Edita Palečková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre