SVETLO Krupina n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
SVETLO Krupina n.o., 29.augusta 630/25, 96301 Krupina
IČO: 50772155
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Banskobystrický kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnych služieb v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
Miesto pôsobenia 29. augusta 630/25, 96301 Krupina
Kapacita 32
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 24.04.2017
Web www.krupina.sk
Telefón 45 5550985
Telefón 903969345
Štatutárny zástupca Mgr. Lenka Ližbetinová
Zodpovedný zástupca Mgr. Anna Surovcová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre