SYMPATHY n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
SYMPATHY n.o., Jasová 734, 941 34 Jasová
IČO: 42052491
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorovŠpecializované zariadenie
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina dovŕšenie dôchodkového veku, iné vážne dôvody
Miesto pôsobenia Jasová 734, 941 34 Jasová
Kapacita 6
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 01.09.2007
E-Mail sympathy@sympathy.sk
Web www.Sympathy.sk
Telefón 035/6477223
Telefón 0905320814
Štatutárny zástupca Mgr. Katarína Oršulíková
Zodpovedný zástupca Mgr. Katarína Oršulíková
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzické osoby v zmysle § 39 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Jasová 734, 941 34 Jasová
Kapacita 28
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 19.08.2014
E-Mail sympathy@gmail.com
Web www.Sympathy.sk
Telefón 035/6477223
Štatutárny zástupca Mgr. Katarína Oršulíková
Zodpovedný zástupca Mgr. Katarína Oršulíková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre