ÚSVIT - ML n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
ÚSVIT – ML n.o., Čapajevova 4923/23, 080 01 Prešov
IČO: 50440471
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Prešovský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina FO podľa § 35
Miesto pôsobenia Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce
Kapacita 34
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 07.10.2016
E-Mail zss.ml@nousvit.sk
Telefón +421948318251
Štatutárny zástupca Ing. Karol Schneider
Zodpovedný zástupca Mgr. Viera Salaková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre