„V KAŠTIELI" Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
„V KAŠTIELI" Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce, Horné Obdokovce 1, 955 08 Horné Obdokovce
IČO: 00357995
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Špecializované zariadenieDomov sociálnych služieb
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 39 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Horné Obdokovce 1, 955 08 Horné Obdokovce
Kapacita 40
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 05.05.2015
E-Mail riaditelkastieli@zssvkastieli.sk
Telefón 038/5318128
Štatutárny zástupca PhDr. Miriama Brachová
Zodpovedný zástupca PhDr. Miriama Brachová
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Horné Obdokovce 1, 955 08 Horné Obdokovce
Kapacita 75
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 20.10.2009
E-Mail riaditelkastieli@zssvkastieli.sk
Telefón 038/5318128
Štatutárny zástupca PhDr. Miriama Brachová
Zodpovedný zástupca PhDr. Miriama Brachová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre