Všeobecná nemocnica s poliklinikou n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Všeobecná nemocnica s poliklinikou n.o., Nemocničná 756/1, 99001 Veľký Krtíš
IČO: 31908977
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Banskobystrický kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina Občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
Miesto pôsobenia Nemocničná 756/1, 99001 Veľký Krtíš
Kapacita 12
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 25.09.2015
E-Mail zlatica.nagyova@nspvk.sk
Web www.nspvk.sk
Telefón 47 2816176
Štatutárny zástupca Ing. Pavel Bartošík
Zodpovedný zástupca Mgr. Zlatica Nagyová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre