Zariadenie pre seniorov Komfort n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o., Podjavorinskej 2120, 955 01 Topoľčany
IČO: 45738319
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený obcou/mestom
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia Podjavorinskej 2120, 955 01 Topoľčany
Kapacita 51
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 28.08.2012
Telefón 038/5340101
Štatutárny zástupca Mgr. Dagmar Kollárová
Zodpovedný zástupca Mgr. Dagmar Kollárová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre